Hoe wij bedrijven helpen tijdens Coronacrisis met onze services:   lees meer

Respondenten gaven hun mening over Vluchtelingenwerk

19 Sep 2019

 

Amsterdam, 19 september 2019 --- Driekwart van de Nederlanders vindt het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten. Tegelijkertijd is het opvallend dat driekwart van de mensen denkt dat men in de samenleving negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Ruim een derde geeft aan zelf daadwerkelijk negatiever te denken over vluchtelingen. Negatieve verhalen in de media zouden hierbij een grote rol spelen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Respondenten.nl is uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland in het kader van haar 40-jarig bestaan waar de organisatie vandaag bij stil staat.

 

Een meerderheid is voor de opvang van vluchtelingen

De meeste mensen zijn tolerant tegenover vluchtelingen: zo is bijna driekwart het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten.’ Ongeveer twee derde is het (helemaal) eens met de stelling ‘In Nederland moet een gastvrije opvang voor vluchtelingen mogelijk zijn.’ Vrouwen en 65-plussers zijn het in de regel nog iets meer eens met deze stellingen. Ook zijn mensen uit de Randstad wat positiever over vluchtelingen dan mensen uit de rest van Nederland. Diverse eerdere onderzoeken geven aan dat er de afgelopen jaren steeds een ruime meerderheid is voor het opvangen van vluchtelingen*.

 

Vertekend beeld door verhitte discussie

Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland is onverminderd groot. Tegelijkertijd is er een groep mensen die negatiever is gaan denken over vluchtelingen, ruim een derde van de respondenten. Opvallend is dat maar liefst driekwart van de ondervraagden het beeld heeft dat mensen in Nederland de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over de opvang van vluchtelingen. De verhitte manier waarop er over vluchtelingen wordt gepraat, en de verhalen die er op (social) media zijn, hebben dus duidelijk invloed.

 

“We weten dat er een grote, wellicht wat stille, meerderheid is die onverminderd positief staat tegenover het opvangen van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. En ook dat de verhitte discussies op sociale media een vertekend beeld geven van hoe mensen echt naar vluchtelingen kijken. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Die meerderheid van mensen die open staan voor de bescherming van vluchtelingen mogen vaker hun stem laten horen, dat is echt belangrijk. Of dat nu publiekelijk is, online of door zich ook in te spannen voor het welzijn van vluchtelingen”, aldus Jan van der Werff, bestuurslid VluchtelingenWerk Nederland en zelf al 31 jaar bij de organisatie betrokken.

 

Bereidheid vluchtelingen wegwijs te maken

Ruim de helft geeft aan bereid te zijn een vluchteling wegwijs te maken in Nederland en in de buurt, als die bij hem of haar in de straat komt wonen. Dit gaat dan met name om een praatje maken, wegwijs maken in de buurt en helpen met de taal. Een kwart wil in het algemeen iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen, met name bij praktische dingen zoals met taal, formulieren of dagelijkse dingen of juist door petities te tekenen.

 

Meer contact met vluchtelingen

Opvallend is dat flink meer mensen contact hebben met vluchtelingen; 60%. En daarvan geeft 59% aan dat ze elkaar wekelijks of maandelijks zien, meestal via werk of school, op straat, of via buren, familie of vrienden. Uit eerder onderzoek** bleek maar ongeveer een kwart van de Nederlanders in het dagelijks leven wel eens contact te hebben met een vluchteling.

 

Veertig jaar VluchtelingenWerk

De meeste mensen (71%) vinden dat vluchtelingen hulp en begeleiding moeten krijgen bij hun asielprocedure. En 63% is het eens dat vluchtelingen moeten worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente waar ze gaan wonen. Taken waar de bijna 15.000 vrijwilligers van VluchtelingenWerk zich al 40 jaar met hart en ziel voor inzetten. Zodat mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie bescherming krijgen. En dat ze vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving worden begeleid.

 

 

 

 

Andere blogs

We're hiring!!
26 Aug 2021

Bij Respondenten.nl hebben wij een aantal leuke vacatures openstaan. Chec...

lees verder
Respondenten.nl wordt onderdeel van Norstat Group
12 Jul 2021

Amsterdam, 12 juli – Het is belangrijk om te ontwikkelen als...

lees verder
Maatschappelijk verantwoord ondernemen een kans!
23 Jun 2021

Met veel plezier heeft Respondenten.nl meegewerkt aan dit...

lees verder
Happy Safe Researching!
22 Jun 2021

De eerste onderzoekers gaan hier huppelend door het pand! Het is fijn...

lees verder